Vystoupení v domovech důchodců, Hodonín, podzim 2010

Vystoupení v domově důchodců Na Pískách a Bažantnici v Hodoníně

 Všechny galerie